תנאי שימוש באתר

השימוש באתר "שמחה בקליק" בכתובת www.simchabeclick.co.il (להלן: האתר) יהיה בכפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.

(התקנון מנוסח בלשון זכר בשביל נוחות ומופנה לשני המינים).

מטרת תנאי השימוש היא למען הסדר הטוב והסדרה בין הגולש 'לשמחה בקליק' מפעילת האתר.

השימוש באתר ובתוכנו נועד לעזור למשתמש במציאת עסקים מתחום השמחות במגזר החרדי, וכן סיוע כללי בארגון האירוע.

המשתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן האתר אך ורק לצרכים פרטיים, חל על המשתמש איסור מוחלט להשתמש בתוכן לפרסום ושיווק מסחרי בכל צורה שהיא, הן באתר והן מחוצה לו.

המודעות המוצגות באתר הועלו ע"י מעסיקים או נאספו ממקורות רלוונטיים. צוות האתר עושה כל שביכולות לספק מידע אמין ומקצועי. עם זאת 'שמחה בקליק' מסירה מעל עצמה אחריות מכל מקורות המידע והתוכן שלא סופקו על ידה, ולפיכך אנו לא ערבים לשלמות התוכן, לטיבם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא או למגזר החרדי.

האתר מהווה פלטפורמה למודעות נותני שירות, ואינו מהווה המלצה לשימוש בנותן שירות כזה או אחר.

כל נזק שייגרם מכל שימוש באתר הן ישיר והן בעקיפין מכל סוג שהוא כתוצאה משימוש או הסתמכות על השירותים והתוכן המוצעים באתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תיהיה שום טענה כלפי 'שמחה בקליק' .

כמו"כ כל קישור לאתר חיצוני אינה בפיקוח של האתר ולפיכך 'שמחה בקליק' לא תשא באחריות על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש בשל כך.

המידע שבאתר כולל המודעות שבו עשויים לכלול אי דיוקים או טעויות סופר. 'שמחה בקליק' אינה מתחייבת על שלמות הנתונים שנכתבים ע"י מעסיקים או כותבי התוכן.

המשתמש מסכים במפורש כי 'שמחה בקליק' לא תהיה אחראית כלל בכל מצב של גישה לא מותרת לקבצי המידע של המשתמש.

'שמחה בקליק' אינה אחראית כלל על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין פרסום מודעה או כל תוכן אחר תהיה ישירות למפרסם המודעה ו'שמחה בקליק' לא תהיה צד בדרישה כלל וכלל.

צוות האתר משקיע מאמצים אדירים ומשאבים כדי לסנן ולרכז את מיטב נותני השירות מהתחום בכדי שיוכלו להתאים למגזר החרדי והדתי. היה וקרתה תקלה ופורסמה מודעה לא מתאימה – 'שמחה בקליק' לא תהיה צד בעניין זה וכל הטענות יופנו ישירות למפרסם המודעה.

'שמחה בקליק' שומרת לעצמה את הזכות להשהות או למחוק מודעות שאינם תואמים למגזר חרדי או כל מודעה שתראה לנכון שאינה מתאימה לרוח האתר.

כל עסקה שתעשה כתוצאה מהפרסומים באתר תסוכם ישירות בין הצדדים ו'שמחה בקליק' לא תהווה צד בעניין.

'שמחה בקליק' מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצרכי האתר ובקרה. יחד עם זאת 'שמחה בקליק' שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע על דפוסי הפעולה בשימוש האתר של הגולשים ולהשתמש בה לצרכיה בהתאם למדיניות הפרטיות ועל פי חוק.

כמו כן, כל נרשם למערכת האתר, בין אם הוא נרשם כ'בעל עסק', או כ'משתמש רגיל', נותן את הסכמתו שהוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל עדכונים מעת לעת באמצעות הדוא"ל.

כל הזכויות של תוכן האתר, רעיונותיו, העיצוב, העריכה והקניין הרוחני שמורים לקבוצת 'שמחה בקליק' .

'שמחה בקליק' רשאית להפסיק או להשהות משתמשים שחורגים מהסכם זה. ועם זאת כל נזק שייגרם אם ישירות או בעקיפין הכולל אובדן רווח על ידי כך, יהיה על המשתמש לשפות את החברה ועובדיה הכולל גם שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

קבוצת 'שמחה בקליק' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ועל המשתמש לתת הסכמתו על התקנון המעודכן.

על הסכם זה חלים אך ורק דיני מדינת ישראל.